"Być może istnieją czasy piękniejsze,
ale te są nasze..."